top of page

מספרים עלינו

ללא תנאים מוקדמים, אך עם תנאים של חיבה, עברנו שנה נפלאה. בעזרת 10 התובנות למדנו איך הרגלים לשנות, להוביל מילדינו לדרכים נפרדות, לקבל את הפער בין תמונה אידיאלית למציאות, להכיר בבחירות שלנו ולקחת עלייהן אחריות. למדנו איך ביחסים אסימטריים להבין את הפער, ואיך להחליף אשמה בצער, אמרת שאכזבה היא חלק בלתי נמנע מיחסים והבנו שאין טעם לחכות לניסים... וכך, מצוידת ב 10 התובנות, אני מבטיחה לעצמי לנסות ולשנות, מקווה להמשיך את זה המסע, מסע שאין לו סוף, שמביא לחיינו כל כך הרבה טוב." 
אוסנת - 
קבוצת נופית, 2020

ארגונים שעמם אנו עובדות