top of page
Three Generations

מפגש בין דורי

מפגש מרתק הבנוי משלושה ימי מסע משותף להורים וילדיהם המבוגרים, עד 15 זוגות של הורה וילד מבוגר. תהליך זה מאפשר התבוננות משותפת של ההורה וילדו על חוויות הילדות של הילד. ביחד נצא למסע שבו נחווה את תהליך ההתבגרות של הקשר והמעבר מהיותנו אחוזים בעיקר בדרמת ההורה והילד לשני מבוגרים שלוקחים אחריות על המשך ההתפתחות האישית והמשך הצמיחה של הקשר.

המפגש הבין דורי הינו חוויה עוצמתית ומשמעותית אשר מאפשרת לשחרר את העבר ולפנות מקום להווה ולעתיד.

תכני המפגש

תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן 

תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן 

הרשמה לקורס
bottom of page